Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính gồm những gì?

Nền kinh tế phát triển kéo theo sự tăng lên chóng mặt các công ty Việt Nam cũng như nước ngoài. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng có thể trụ vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện tại. Một công ty lớn và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường phải là một công ty có cách vận hành, cách quản lí nhân lực, quản lí sổ sách tốt.

Mỗi năm công ty thu về những khoản tiền gì, chi tiền cho việc gì, Doanh thu bao nhiêu và lưu chuyển tiền như thế nào? Tất cả được hệ thống một cách cụ thể và đầy đủ bằng các các báo cáo tài chính. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính gồm những gì?

Để biết được báo cáo tài chính gồm những gì, trước hết mỗi người cần nắm được khái niệm báo cáo tài chính (BCTC) là gì? BCTC được xem như một hệ thống các bảng biểu, có tác dụng mô tả tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền vào, luồng tiền ra của doanh nghiệp. Trên BCTC sẽ thể hiện đầy đủ về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền đầu kỳ, trong kỳ, cuối kỳ của doanh nghiệp.

Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng thu chi của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp có những phương hướng chi tiêu, hoạch định các chiến lược dự án trong tương lai. Nhìn chung, báo cáo tài chính có vai trò rất quan trọng đối với một doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Đối với những người có định hướng về ngành kế toán, kiểm toán, thuế thì đều mong muốn tìm hiểu được báo cáo tài chính gồm những gì?

– Bảng cân đối kế toán: được ví như một bức ảnh về tình hình tài chính công ty tại một thời điểm cụ thể bao gồm các mục tài sản, tổng nợ và vốn chủ sở hữu.

– Báo cáo thu nhập: còn gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm tổng kết doanh thu và chi phí của công ty trong một kỳ kế toán, thông thường là một quý hay một năm tài chính.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: là bảng báo cáo tác động lên dòng tiền của các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (thu nhập thuần, khấu hao hay vốn lưu động ngoài tiền mặt và nợ ngắn hạn), hoạt động đầu tư (mua hoặc bán các tài sản cố định) hay hoạt động tài trợ (phát hành các chứng chỉ nợ ngắn hạn, vay dài hạn, phát hành cổ phiếu, chi trả cổ tức, hay mua lại trái phiếu…)

– Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tin tức tài chính mới nhất

Tài chính ngân hàng là gì? Sự phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng

Khái niệm và đặc điểm của tài chính công là gì bạn có biết?