Bộ chỉ số chứng khoán trên sàn HSX gồm những chỉ số nào?

Tintucthoisu.org – Bộ chỉ số trên sàn chứng khoán HSX gồm bao nhiêu chỉ số và mỗi chỉ số có ý nghĩa như thế nào? Được xem xét và phân ngành theo định kì ra sao?

Định nghĩ chỉ số chứng khoán trên sàn HSX là gì?

Chỉ số chứng khoán trên sàn HSX có tên gọi khác là bộ chỉ số Hose – Index, là một bộ gồm các chỉ số: VN30, VN100, VNMidcap (VNMID), VNSmallcap (VNSML), VNAllshare (VNALL) và các chỉ số ngành. Các chỉ số chứng khoán trên sàn HSX chiếm tỉ trọng 90% tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường chứng khoán niêm yết trên HSX cũng như 80% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Các chỉ số trong bộ chỉ số Hose – Index được lựa chọn dựa trên các tiêu chí:

 • Tư cách cổ phiếu;
 • Tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float);
 • Thanh khoản.

Ý nghĩa của các chỉ số chứng khoán là gì?

Các chỉ số chứng khoán trên HSX hay còn gọi là bộ chỉ số chứng khoán Hose – Index được xem là cần thiết khi đáp ứng được những như cầu đầu tư của các nhà đầu tư khác nhau. Ví dụ như các tiêu chí điển hình là:

 • Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ;
 • Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn;
 • Tính thanh khoản cao,…

Các hạn chế của chỉ số VN-Index?

Chỉ số VN _ INdex mặc dù ra đồi sớm nhất nhưng lại thể hiện một số hạn chế nhất định. Ví dụ như:

 • VN-Index không tính đến tỷ lệ free-float và thanh khoản của từng cổ phiếu. Điều này sẽ khiến cho mức tăng giảm của VN- Index không phản ánh được tình trạng thực tế của thị trường.
 • Chỉ số chứng khoán trên sàn HSX sẽ khắc phục được nhược điểm trên đây của VN – Index thông qua phương pháp tính hoàn thiện và bộ chỉ số đa dạng của mình.

Điểm qua bộ chỉ số chứng khoán trên sàn HSX 

1. Chỉ số VNAllshare

Chỉ số VNAllshare là chỉ số vốn hóa gồm tất cả cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE đáp ứng tiêu chí sàng lọc về tư cách, tỷ lệ tự do chuyển nhượng và thanh khoản.

Số lượng cố phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare không cố định, con số thống kê tại thời điểm tháng 1/2019 của chỉ số VNAllshare là 251 mã cổ phiếu.

Giới hạn tỉ trọng vốn hóa là 10% với các cổ phiếu đơn lẻ.

2. Chỉ số VN30

Chỉ số VN30 là chỉ số vốn hóa đo lường mức tăng trưởng của 30 công ty hàng đầu về vốn hóa thị trường và thanh khoản trong VNAllshare.

Chỉ số VN30 yêu cầu các các cổ phiếu phải thuộc tập hợp Top 90% giá trị giao dịch tích lũy của VNAllshare và không thuộc diện bị cảnh báo. Trong đó:

 • 20 cổ phiếu lớn nhất theo giá trị giao dịch tích lũy và vốn hóa thị trường luôn được chọn vào VN30.
 • 10 cổ phiếu còn lại sẽ được chọn từ các cổ phiếu xếp hạng 21 đến 40, ưu tiên các cổ phiếu đã có trong rổ VN30 kỳ trước.

Hiện, số lượng cổ phiếu thành phần: 30 cổ phiếu với giới hạn tỷ trọng vốn hóa là 10% với các cổ phiếu đơn lẻ, 15% với nhóm cổ phiếu có liên quan.

3. Chỉ số VNMidcap

Chỉ số VNMidcap là chỉ số vốn hóa đo lường mức tăng trưởng của 70 công ty có quy mô vừa trong VNAllshare.

Chỉ số VNMidcap sẽ là số cổ phiếu còn lại của VNAllshare, không bao gồm 30 cổ phiếu thuộc VN30.

Tiêu chí chọn lựa của chỉ số VNMidcap là  70 cổ phiếu có giá trị giao dịch tích lũy và vốn hóa thị trường lớn nhất sẽ được chọn vào rổ VNMidcap.

4. Chỉ số VN100

Chỉ số VN100 là chỉ số vốn hóa kết hợp các cổ phiếu thành phần của VN30 và VNMidcap. Hiện tại, số lượng cổ phiếu thành phần của chỉ số VN100  là 100 cổ phiếu với giới hạn tỷ trọng vốn hóa là 10% với các cổ phiếu đơn lẻ.

5. Chỉ số VNSmallcap

Chỉ số VNSmallcap là chỉ số vốn hóa đo lường mức tăng trưởng của các công ty có quy mô nhỏ trong VNAllshare. Bao gồm các cổ phiếu còn lại của VNAllshare, sau khi loại trừ cổ phiếu thành phần của VN100.

Tính đến tháng 1/2019, chỉ số VNSmallcap có tổng cộng 151 mã cổ phiếu.

6. Các chỉ số ngành

Các chỉ số ngành được Sở GDCK TP. HCM (HOSE) quy định cho các công ty niêm yết theo chuẩn chuẩn GICS®. Có 10 chỉ số ngành được áp dụng bắt đầu từ ngày 25/1/2016, gồm:

 • Tài chính
 • Hàng tiêu dùng thiết yếu
 • Bất động sản
 • Công nghiệp
 • Nguyên vật liệu
 • Hàng tiêu dùng
 • Dịch vụ tiện ích
 • Năng lượng
 • Chăm sóc sức khỏe Công nghệ thông tin.

Lưu ý: Chuẩn phân ngành GICS®

Chuẩn phân ngành GICS® là chữ viết tắt của Global Industry Classification Standard. Đây là chuẩn phân ngành dành cho thị trường chứng khoán do S&P kết hợp với MSCI xây dựng. Thông tin về chuẩn phân ngành GICS® được MSCI và S&P chịu trách nhiệm quản lý và công bố.

Với các chỉ số trên sàn chứng khoán HSX trên đây, việc xem xét và cập nhật phân ngành cho bộ chỉ số này, được thực hiện định kì 06 tháng/lần vào cùng ngày chốt dữ liệu xem xét định kỳ chỉ số.

Theo Bethere.vn tổng hợp