Các mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong máu mới nhất hiện nay là bao nhiêu?

Hỏi đáp pháp luật – Việc đảm bảo an toàn khi điều khiển xe ô tô, xe máy là một điều vô cùng quan trọng và được pháp luật qui định những mức xử lí nghiêm khắc nếu có vi phạm. Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi liên quan về xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong máu mới nhất hiện nay.

Qui định về các mức phạt vi phạm giao thông về nồng độ cồn trong máu được ghi tại Nghị định 171/2013/NĐ – CP. Theo đó, cụ thể theo từng hình thức phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà bạn sẽ có những qui định khác nhau về mức xử phạt, Cụ thể như sau:

Mức xử phạt vi phạm nồng độ còn khi điều khiển xe ô tô

Theo đó, sẽ phân theo từng mức độ vi phạm mà cơ quan chức năng sẽ áp dụng khung hình phạt tương ứng:

+ Nếu người điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường mà nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở chưa đến mức vi phạm thuộc hai trường hợp sau thì sẽ rơi bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Nếu gây tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng.

Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người người điều khiển xe gắn máy
Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người người điều khiển xe gắn máy

+ Nếu người điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường mà nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ chịu mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 03-05 tháng.

+ Nếu người điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường mà nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì sẽ chịu mức phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng, đồng thời sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 04 – 06 tháng.

Mức xử phạt vi phạm nồng độ còn khi điều khiển xe gắn máy

+ Nếu người điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường mà nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Nếu gây ra tai nạn  thì sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng.

Bảng tổng hợp nhanh các mức xử phạt nồng độ cồn theo quy định mới nhất -Tintucthoisu.org
Bảng tổng hợp nhanh các mức xử phạt nồng độ cồn theo quy định mới nhất -Tintucthoisu.org

+ Nếu người điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường mà nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng.

Mức xử phạt vi phạm nồng độ còn khi điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng

+ Nếu người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng lưu thông trên đường mà nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vi phạm nhưng chưa thuộc hai trường hợp sau thì sẽ bịphạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, đồng thời sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (đối với trường hợp điều khiển máy kéo), bị tước chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (đối với trường hợp điều khiển xe máy chuyên dùng) 01 tháng.

Việc áp dụng các mức xử phạt do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông sẽ giúp cho các vụ tai nạn do bia rượu được giảm thiểu - Tintucthoisu.org
Việc áp dụng các mức xử phạt do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông sẽ giúp cho các vụ tai nạn do bia rượu được giảm thiểu – Tintucthoisu.org

+ Nếu người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng lưu thông  trên đường có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đồng thời , bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (đối với trường hợp điều khiển xe máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (đối với trường hợp điều khiển xe máy chuyên dùng) 01 tháng. Nếu gây ra tai nạn thì sẽ bị tước Giấy phép lái xe hai tháng.