Cập nhật lãi suất ngân hàng Bản Việt tháng 01/2020 mới nhất

Thời điểm tháng 1/2020 này, mức lãi suất ngân hàng Bản Việt cao nhất hiện nay là 8,2%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn 13 tháng, điều kiện là khách hàng gửi tiền theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng Bản Việt. Ảnh minh hoạ.

Khảo sát biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm huy động của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) tại các kì hạn từ 1 tháng – 36 tháng dao động trong phạm vi 4,85%/năm – 8,2%/năm.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng Bản Việt dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 1 – 2 tháng là 4,85%/năm, trong khi đó thì các khoản tiền gửi tại các kì hạn từ 3 tháng – 5 tháng có cùng lãi suất ở mức là 4,9%/năm.

Từ kì hạn 6 tháng trở đi, lãi suất ngân hàng VietBank niêm yết cho các khoản tiền tiết kiệm được điều chỉnh huy động cao hơn hẳn các kì hạn dưới 6 tháng. Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm huy động áp dụng cho kì hạn 6 tháng là 7,3%/năm; tại kì hạn 7 tháng lãi suất ấn định là 7,6%/năm.

Đối với các kì hạn từ 8 tháng – 11 tháng, khách hàng được hưởng mức lãi suất huy động tại ngân hàng Bản Việt là 7,5%/năm, đối với kì hạn 18 tháng lãi suất đang áp dụng là 8%/năm, còn dành cho kì hạn từ 24 tháng – 60 tháng lãi suất đang là 8,1%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng Bản Việt đang áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy hiện nay đang là 8,2%/năm với điều kiện kì hạn gửi tiền là 13 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Bản Việt tháng 1/2020 mới nhất

Kì hạn Lãi suất cá nhân (%/năm)
VND
1 tháng 4,85
2 tháng 4,85
3 tháng 4,9
4 tháng 4,9
5 tháng 4,9
6 tháng 7,3
7 tháng 7,6
8 tháng 7,5
9 tháng 7,5
10 tháng 7,5
11 tháng 7,5
12 tháng 7,9
13 tháng 8,2
15 tháng 7,9
18 tháng 8,0
24 tháng 8,1
36 tháng 8,1
48 tháng 8,1
60 tháng 8,1

Nguồn: VietCapitalBank

Ngoài hình thức gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, ngân hàng Bản Việt còn đang tiếp tục triển khai các sản phẩm tiền gửi huy động khác khác như tiết kiệm 39+ Ưu việt ưu đãi cho khách hàng có độ tuổi từ 39 trở lên được cộng thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm thông thường tại cùng kì hạn và hình thức lĩnh lãi. Ngoài ra còn có các sản phẩm tiết kiệm khác như: tích lũy An phúc, tài khoản thương nhân, tích lũy Ngôi sao nhỏ dành cho bé tuổi từ 1 tuổi – 14 tuổi.

Nguồn: VietnamBiz