Cập nhật lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 01/2020

Trong tháng 1/2020, lãi suất cao nhất hiện nay mà ngân hàng Nam A Bank áp dụng là 8,6%/năm, với điều kiện khách hàng gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì và gửi số tiền từ 500 tỉ đồng trở lên.
lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 01/2020 mới nhất

Biểu lãi suất ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tháng 1/2020 đang cung cấp nhiều mức lãi suất huy động ưu đãi trong khoảng từ 4,9%/năm – 8,6%/năm đối với khoản tiết kiệm dành cho phân khúc khách hàng cá nhân và các kì hạn từ 1 đến 36 tháng.

Riêng đối với các khoản tiền gửi không kì hạn hoặc rút trước hạn, lãi suất ngân hàng Nam A Bank đang áp dụng là 0,5%/năm; trong khi tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng được ngân hàng này huy động với mức lãi suất là 0,8%/năm.

Đối với các khoản tiết kiệm kì hạn gửi 3 – 5 tháng, lãi suất ngân hàng Nam A Bank  ấn định là 5%/năm; đối với kì hạn gửi 7 và 11 tháng lãi suất huy động là 6,9%/năm; còn các kì hạn 9 và 10 tháng lãi suất niêm yết sẽ 7%/năm.

Khi khách hàng gửi tiền với kì hạn 13 tháng, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất ngân hàng Nam A Bank là 8,45%/năm, với điều kiện khoản tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; trường hợp khách hàng gửi số tiền dưới 500 tỉ sẽ được hưởng lãi suất của kì hạn 12 tháng là 7,99%/năm, điều kiện gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tại dành cho các kì hạn 14, 15 tháng đồng loạt là 7,6%/năm; với kì hạn 16, 17 tháng đang niêm yết lãi suất là 7,4%/năm; còn kì hạn 18 và 23 tháng thì đang có lãi suất là 7,7%/năm.

Đặc biệt đối với các khoản tiết kiệm kì hạn 24 tháng ở Nam A Bank, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất là 8,6%/năm khi gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; gửi dưới 500 tỉ theo hình thức lĩnh lãi cuối kì sẽ áp dụng lãi suất của kì hạn 23 tháng tương ứng.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank đối với khoản tiền gửi dài hạn tháng 1/2020

KÌ HẠN LÃI CUỐI KÌ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC LÃI HÀNG QUÍ LÃI 6 THÁNG/LẦN
KKH 0.50
1 tuần 0.80
2 tuần 0.80
3 tuần 0.80
1 tháng 4.90 4.88
2 tháng 4.95 4.94 4.91
3 tháng 5.00 4.98 4.94
4 tháng 5.00 4.97 4.92
5 tháng 5.00 4.96 4.90
6 tháng 6.80 6.71 6.58 6.74
7 tháng 6.90 6.78 6.63
8 tháng 6.95 6.81 6.64
9 tháng 7.00 6.84 6.65 6.88
10 tháng 7.00 6.82 6.61
11 tháng 6.90 6.71 6.49
12 tháng 7.99 7.71 7.40 7.76 7.84
13 tháng(**)

 

8.45

 

 

 

 

14 tháng 7.60 7.30 6.98
15 tháng 7.50 7.19 6.86

 

7.23
16 tháng 7.40 7.08 6.74
17 tháng 7.40 7.06 6.70
18 tháng 7.70 7.31 6.90 7.35 7.42
19 tháng 7.50 7.11 6.70
20 tháng 7.50 7.09 6.67
21 tháng 7.50 7.07 6.63 7.11
22 tháng 7.50 7.05 6.59
23 tháng 7.70 7.20 6.71
24 tháng 8.60 (***) 7.18 6.67 7.23 7.29
25 tháng 7.70 7.16 6.64
26 tháng 7.80 7.23 6.67
27 tháng 7.80 7.21 6.64 7.25
28 tháng 7.80 7.19 6.60
29 tháng 7.80 7.17 6.56
30 tháng 7.90 7.23 6.60 7.27 7.34
31 tháng 7.90 7.21 6.56
32 tháng 7.90 7.19 6.53
33 tháng 7.90 7.17 6.49 7.21  
34 tháng 7.90 7.15 6.46
35 tháng 7.90 7.13 6.42
36 tháng 7.90 7.11 6.39 7.15 7.22

Nguồn: Nam A Bank

Ngoài ra, ngân hàng Nam A Bank còn triển khai thêm nhiều sản phẩm huy động khác như: tiết kiệm trực tuyến,tiết kiệm hưng thịnh, tiết kiệm yêu thương cho con, chứng chỉ tiền gửi, … Trong đó, tiết kiệm trực tuyến là sản phẩm tiết kiệm có mức lãi suất khá ưu đãi ở các kì hạn như kì hạn 6 tháng, lãi suất là 8%/năm, cao hơn 1,2% so với hình gửi tiền tại quầy truyền thống.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank online mới nhất tháng 1/2020

KÌ HẠN (THÁNG) LÃI CUỐI KÌ
01 tuần 0.80
02 tuần 0.80
03 tuần 0.80
Từ 01 đến 05 tháng 4.90
06 tháng 8.00
07 tháng 8.05
08 tháng 8.05
09 tháng 8.05
Từ 10 đến 11 tháng 8.10
12 tháng 8.30
Từ 14 đến 17 tháng 8.35
18 tháng 8.50
24 tháng 8.20
36 tháng 8.60

Nguồn: Nam A Bank

Nguồn: Vietnambiz