Cập nhật Lãi suất ngân hàng Phương Đông: cao nhất tháng 1/2020 là 8%/năm

Tháng 1/2020, mức lãi suất ngân hàng Phương Đông ưu đãi nhất là 8%/năm hiện áp dụng cho trường hợp khách hàng có số tiền gửi tiết kiệm trên 5 tỉ đồng và gửi với kì hạn 24 tháng trở lên.
Khảo sát biểu lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) tháng 1/2020, hiện đang niêm yết các mức lãi suất dao động từ 4,77%/năm – 8%/năm tùy theo từng hình thức nhận lãi và số tiền gửi.

Đối với riêng với các khoản tiền gửi không kì hạn hiện đang được ngân hàng OCB áp dụng lãi suất là 0,1%/năm khi gửi tiền theo hình thức lĩnh lãi hàng quý (đối với tiết kiệm thường) hoặc lĩnh lãi cuối kì (đối với tiết kiệm online).

Các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng được ấn định lãi suất 0,8%/năm.

Ngoài ra, đối với các kì hạn từ 3 – 5 tháng, mức lãi suất ngân hàng Phương Đông cao nhất đang áp dụng là 5%/năm khi nhận lãi cuối kì. Nhưng khi khách hàng thực hiện gửi tiền tại quầy từ 6 – 8 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi là 7,2%/năm và khi gửi với kì hạn từ 9 – 11 tháng, lãi suất được ấn định sẽ là 7,3%/năm. Có thể nhận thấy, các mức lãi suất này được ngân hàng OCB điều chỉnh cao hơn rõ rệt so với lãi suất kì hạn dưới 6 tháng.

Kì hạn huy động tiền gửi tiết kiệm dài nhất là 24 tháng trở lên hiện được ngân hàng Phương Đông áp dụng các mức lãi suất tại quầy lên đến tới 7,7%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Phương Đông tháng 1/2020

Nguồn OCB. Biểu lãi suất ngân hàng Phương Đông tháng 1/2020

Bên cạnh sản phẩm tiết kiệm thông thường gửi tại quầy, ngân hàng Phương Đông cũng có chính sách ưu đãi lãi suất dành cho các sản phẩm tiết kiệm trực tuyến với mức khuyến mãi đó là tăng 0,1 điểm % so với biểu lãi suất tại quầy tương ứng.

Ngoài ra, ngân hàng OCB còn có chính sách ưu đãi lãi suất đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường kì hạn gửi từ 1 tháng – 12 tháng, điều kiện là khi gửi số tiền dưới 5 tỉ đồng, khách hàng sẽ được cộng thêm 0,1 điểm % vào biểu lãi suất tương ứng.

Còn với trường hợp khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm trực tuyến từ 5 tỉ đồng trở lên, lãi suất mà khách hàng được hưởng sẽ cộng thêm 0,2 điểm % so với biểu lãi suất tương ứng. Như vậy, lãi suất ngân hàng Phương Đông cao nhất tháng 1/2020 dành cho khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng có kì hạn từ 24 tháng trở lên có thể lên đến 8%/năm.

Trường hợp khách hàng muốn tất toán tiền gửi trước hạn thì cần thông báo trước cho ngân hàng ít nhất 1 ngày làm việc và ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất rút trước hạn như đối với loại tiền gửi không kì hạn, thấp nhất là 0,1%/năm.

Nguồn: Vietnambiz