Công bố giờ làm việc ngân hàng bidv chính thức năm 2020

Giờ làm việc ngân hàng BIDV mới nhất chính thức công bố năm 2020, thời gian làm việc của ngân hàng từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng trên cả nước, chúng tôi chính thức thông báo về thời gian làm việc của ngân hàng BIDV

Giờ làm việc ngân hàng BIDV chính thức

Giờ làm việc ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc bắt đầu từ thứ 2 đến hết sáng thứ 6 hàng tuần.

Thời gian làm việc của ngân hàng BIDV được quy định trong khoảng giờ sau:

Tại các chi nhánh ở Hà Nội

Trụ sở giao dịch tại hội sở và các chi nhánh:

 • Buổi sáng: Từ 8h đến 11h30 và 12h
 • Chiều: bắt đầu từ 13h đến 16h30 và 17h00

Các phòng giao dịch đại diện:

 • buổi sáng: Bắt đầu từ 8h đến 11h30 và 12h00
 • buổi chiều: Bắt đầu 13h hoặc 13h30 đến 16h30 hoặc 17h00

Một số các phòng giao dịch tại Hà Nội có thể thời gian đóng sẽ cửa sớm hơn có thể từ 16h – 16h15 (một vài phòng ở chi nhánh Quang Trung).

Tại các chi nhánh và hội sở ở TP HCM

Hiện tại ở  TP.HCM có khoảng 132 chi nhánh của ngân hàng, phòng giao dịch và 248 điểm cây rút tiền tự động ATM cũng chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần với lịch làm việc như sau:

Trụ sở giao dịch hội sở và các chi nhánh:

 • Buổi sáng: bắt đầu 7h30 đến 11h30 nghỉ trưa
 • Buổi Chiều: bắt đầu 13h00 đến 16h30 hoặc 17h00 kết thúc

Tại các phòng giao dịch:

 • Buổi Sáng: Bắt đầu 7h30 đến 11h30 nghỉ trưa
 • Buổi Chiều: Bắt đầu 13h00 đến 16h00 hoặc 17h00 kết thúc.

Ở các tỉnh, thành phố miền Bắc

Tại Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Buổi Sáng: bắt đầu7h30 đến 11h30 – 12h00 kết thúc
 • Buổi Chiều: bắt đầu 13h00 đến 16h30 – 17h00 kết thúc

Các phòng giao dịch:

 • Buổi Sáng: bắt đầu Từ 7h30 đến 12h00 kết thúc
 • Buổi Chiều:bắt đầu Từ 13h30 đến 16h30 – 17h00 kết thúc

Tại các tỉnh, thành phố Tây Nguyên

Gồm các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng và Kon Tum, có thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 như sau:

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Buổi Sáng:bắt đầu Từ 7h đến 11h kết thúc
 • Buổi Chiều:bắt đầu Từ 13h00 – 13h30 đến 17h – 17h30 kết thúc

Các phòng giao dịch:

 • Buổi Sáng:bắt đầu Từ 7h00 – 7h15 đến 11h15 – 11h30 kết thúc
 • Buổi Chiều:bắt đầu Từ 13h30 đến 16h00 – 17h30 kết thúc

Tại các tỉnh, thành phố miền Nam

Các chi nhánh, phòng giao dịch tại khu vực này đều chỉ làm việc 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu với lịch làm việc cụ thể là:

Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:

 • Buổi Sáng:bắt đầu Từ 7h30 – 8h00 đến 11h30 – 12h00 kết thúc
 • Buổi Chiều:bắt đầu Từ 13h30 đến 17h00 kết thúc

Các phòng giao dịch:

 • Buổi Sáng:bắt đầu Từ 7h30 đến 11h30 kết thúc
 • Buổi Chiều:bắt đầu Từ 13h00 – 13h30 đến 16h00 – 17h00 kết thúc

Nguồn: VietnamBiz