Dự kiến tỷ giá USD bình quân năm 2019 xấp xỉ 2018

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận đinh tỷ giá USD bình quân năm 2019 sẽ xấp xỉ năm 2018 và không có dấu hiệu biến động mạnh. Chi tiết xem trong bài viết dưới đây.

Dự kiến tỷ giá USD bình quân năm 2019 chịu ảnh hưởng của thị trường tiền tệ chung trên toàn thế giới.

Tỷ giá bình quân USD năm 2019 chịu ảnh hưởng chung với tình hình kinh tế, tài chính trên thế giới trong năm nay. Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã bơm 35.239 tỷ đồng vào nền kinh tế.

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm khá mạnh đưa lãi suất kỳ hạn liên ngân hàng giảm theo.

Trong cả năm 2018, VND đã mất giá khoảng 2,2 – 2,3% so với đồng USD, mặc dù mức mất giá này thấp hơn khá nhiều so với mức mất giá của EUR, GPB và CNY lần lượt là 4,5%, 5,7% và 5,4%.

Lãi suất ngân hàng qua đêm và khối lượng OMO lưu hành
Lãi suất ngân hàng qua đêm và khối lượng OMO lưu hành

Ổn định tỷ giá USD bình quân năm 2019 là mục tiêu ưu tiên

Có thể nói, với CPI bình quân của năm 2018 là 3,54% theo năm, đã không đạt mục tiêu ban đầu là 4% mà Quốc hội đề ra cho cả năm 2018 và 2019.

Với bối cảnh nền kinh tế từ đầu năm đến nay, những chuyên gia kinh tế đánh giá lạm phát năm 2019 sẽ không quá lớn và trong điều hành chính sách tiền tệ vĩ mô, mục tiêu ổn định tỷ giá USD bình quân 2019 sẽ được ưu tiên.

So sánh mức tăng trưởng tín dụng trong 3 năm gần đây
So sánh mức tăng trưởng tín dụng trong 3 năm gần đây