Giá Đô la Hồng Kông hôm nay đổi ra bao nhiều tiền VNĐ?

Hiện nay Đô la Hồng Kông là đơn vị tiền tệ được lưu hàng trên thị trường Việt Nam, bởi đây là đồng tiền được nhiều người đang quan tâm mà giá trị đem lại, thế thì đồng Đô la Hồng Kông có điều gì quan tâm?

Đây là tiền tệ động lưu thông chính thức của Hồng Kông, được cục quản lý tiền tệ được chính phủ Hồng kông, cũng được ngân hàng trung ương quản lý đô la hồng kông lưu hành, 1 Đô la Hồng Kông được chia làm 100 cents.

3 ngân hàng lớn nhất hiện nay được lưu thông tiền đô la hồng kông hiện nay bao gồm:

+ HSBC

+ Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông)

+ Standard Chartered (Hồng Kông)

Tổng hợp những mệnh giá được thiết kế riêng biệt cho tiền đô la hiện nây: HK$20, HK$50, HK$100, HK$500 và HK$1000. Trong đó tiền mệnh giá HK$10 và những đồng tiền xu được chính phủ Hồng Kông phát hành.

Giá Đô la Hồng Kông hôm nay đổi ra bao nhiều tiền VNĐ?

Tại thị trường tỷ giá ở Việt nam đồng tiền Đô la Hồng kông được 11 ngân hàng lớn cho lưu hành. Hiện nay đã có 6 ngân ngan hàng đang tăng giá, 5 ngân hang giữa nguyên giá mua vào so với ngày hôm qua. So với ngày hôm qua đã có 1 ngân hàng giảm giá và 5 ngân hàng khác vẫn giữ nguyên giá.

Hôm nay Ngân hàng Công Thương Việt Nam mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 2,926.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân hàng Đông Nam Á với 2,860.00 VNĐ một HKD

Bảng tỷ giá Hồng kông mới nhất hôm nay (06/05/2019)

Ngân hàng Tỷ giá HKD hôm nay Tỷ giá HKD hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 2,925.50 2,946.12 2,990.23 2,914.92 2,935.47 2,992.27
Agribank 2,925.00 2,937.00 2,986.00 2,925.00 2,937.00 2,986.00
ACB 0.00 2,949.00 0.00 N/A N/A N/A
Techcombank 0.00 2,715.00 3,215.00 0.00 2,715.00 3,215.00
Vietinbank 2,926.00 2,943.00 3,043.00 2,921.00 2,938.00 3,038.00
BIDV 2,917.00 2,938.00 2,998.00 2,914.00 2,935.00 2,995.00
MB 2,855.00 2,913.00 3,096.00 N/A N/A N/A
DAB 2,410.00 2,960.00 2,920.00 2,410.00 2,950.00 2,920.00
SeABank 2,560.00 2,560.00 2,860.00 0.00 0.00 0.00
STB 0.00 2,879.00 3,090.00 0.00 2,874.00 3,085.00
HSBC 2,895.00 2,929.00 3,010.00 2,891.00 2,925.00 3,006.00