Giúp bạn giải đáp câu hỏi “Cổ đông chiến lược là gì?”

Cổ đông là khái niệm không còn xa lạ gì đối với con người trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là trong các công ty, doanh nghiệp. Trong cổ đông còn bao gồm nhiều loại cổ đông khác như: Cổ đông sáng lập, cổ đông ưu đãi, cổ đông đặc biệt… Nhưng đã bao giờ bạn nghe đến cổ đông chiến lược? Cổ đông chiến lược là gì?

Theo Nghị định 9/2011/NĐ-CP thì cổ đông chiến lược bao gồm các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Các tiêu chí góp phần tạo nên cổ đông chiến lược là gì?

Cổ đông chiến lược bao gồm: Cổ đông chiến lược trong nước và cổ đông chiến lược nước ngoài. Mỗi một cổ đông muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ bản. Vậy tiêu chí chung để trở thành cổ đông chiến lược là gì?

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm hoạt động quốc tế.

+ Có tổng giá trị tài sản tư tối thiểu 20 tỷ USD nếu là cổ đông nước ngoài và 3.000 tỷ nếu là cổ đông trong nước.

+ Là tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

+ Có đủ nguồn vốn đầu tư để trở thành nhà đầu tư chiến lược.

+ Tại thời điểm đăng ký tham gia cổ công chiến lược, bạn không đang là cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi trong bất kỳ tổ chức nào.

Cổ đông là khái niệm không còn xa lạ gì đối với con người trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là trong các công ty, doanh nghiệp. Trong cổ đông còn bao gồm nhiều loại cổ đông khác như: Cổ đông sáng lập, cổ đông ưu đãi, cổ đông đặc biệt… Nhưng đã bao giờ bạn nghe đến cổ đông chiến lược? Cổ đông chiến lược là gì?

Quy định dành cho cổ đông chiến lược là gì?

Trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các nhà đầu tư chiến lược cũng cần phải hoạt động dựa trên những quy định riêng. Vậy quy định đối với cổ đông chiến lược là gì?

+ Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa phải quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chiến lược phải cam kết đầu tư trước thời điểm công bố thông tin bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

+ Trước thời điểm đấu giá công khai nhà đầu tư chiến lược phải trả giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá công khai.

+ Hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất phải có lãi.

+ Cam kết duy trì ngành nghề kinh doanh chính của DNNN cổ phần hóa trong ít nhất ba năm.

+ Cổ phần của cổ đông chiến lược phải chịu hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn ba năm mà không có ngoại lệ.

theo tintucthoisu.org tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: