Hàng hóa không chịu thuế là gì?

Khác với hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa không chịu thuế. Vậy hàng hóa không chịu thuế là gì? Đặc điểm của hàng hóa không chịu thuế như thế nào? Những loại hàng hóa nào sẽ không phải chịu thuế? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây.

Hàng hóa không chịu thuế là khi người tiêu dùng sẽ không phải trả tiền thuế GTGT khi sử dụng hàng hóa của dịch vụ đó.

Đối tượng không chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, khuyến kích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào những ngành nghề mới, tính an sinh xã hội cao…

Hàng hóa không chịu thuế được ghi trên hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn GTGT nhưng dòng thuế suất sẽ bị gạch chéo.

Hàng hóa là gì?

Đặc điểm của hàng hóa không chịu thuế là gì?

+ Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, người bán không phải kê khai thuế.

+ Doanh nghiệp không được hoàn thuế, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (đưa thẳng chi phí)

+ Khuyến khích doanh nghiệp phát triển các lĩnh vực thiết yếu cho người đân trong nước.

+ Hóa đơn bán hàng hoặc GTGT dòng thuế suất, số thuế GTGT gạch chéo.

+ Hàng hóa trong nước chưa sản xuất được, phục vụ an ninh quốc phòng, hàng thiết yếu, lợi ích cộng đồng như: sản phẩm trồng trọt, giống vật nuôi, dịch vụ tài chính, tài chính, dạy học, dạy nghề…không phải chịu thuế (điều 9, thông tư 219/2013/tt-btc).

+ Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế khi xuất khẩu sẽ thuộc diện chịu thuế GTGT 0% (điều 9, thông tư 219/2013/tt-btc)

Với 6 đặc điểm trên, thật đơn giản để bạn có thể phân biệt và trả lời được cho câu hỏi “đặc điểm của hàng hóa không chịu thuế là gì?”

Nhóm đối tượng hàng hóa không chịu thuế là gì?

Khi bắt tay vào kình doanh, bạn sẽ rất quan tâm đến nhóm đối tượng phải chịu thuế và không chịu thuế. Vậy nhóm đội tượng hàng hóa không chịu thuế là gì? Bao gồm những mặt hàng nào?

Nhóm các đối tượng không chịu thuế VAT được quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT, thông tư này được sửa đổi, bổ sung tại thông tư 26/2015/TT-BTC, thông tư 130/2016/TT-BTC

Ngoài 26 nhóm hàng hóa không chịu thuế được quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC, từ 01/01/2105, bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng không chịu thuế VAT gồm:

+ Bổ sung nhóm đối tượng không chịu thuế đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

+ Chuyển 3 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế VAT sang đối tượng không chịu thuế VAT là phân bón, thức ăn gia súc, máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp.