Hàng hóa phi mậu dịch là gì và những điều cần biết

Khái niệm hàng hóa phi mậu dịch vẫn thường xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Nhưng để hiểu hàng hóa phi mậu dịch là gì thì chắc hẳn không phải ai cũng nắm rõ.

Hàng hóa phi mậu dịch được hiểu là hàng hóa mẫu, biếu tặng, khuyến mãi và không phải chịu chi phí khi đưa về dùng. Ngoài ra, hàng hóa phi mậu dịch không được phép bán và không được khấu trừ thuế.

Theo thông tư số 112/2005/TT/BTC ngày 15/12 năm 2005 thì hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch là hàng hóa nhập khẩu không mang mục đích thương mại, không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Hàng hóa phi mậu dịch là gì và những điều cần biết

Nhóm hàng nhập khẩu có thuế, phải nộp của hàng hóa phi mậu dịch là gì?

Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ những nhóm hàng nhập khẩu có thuế, phải nộp của hàng hóa phi mậu dịch là gì thì danh sách dưới đây sẽ giúp bạn có thêm những thông tin cụ thể hơn:

+ Qùa biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam, của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

+ Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại cơ quan, tổ chức trên.

+ Hàng viện trợ nhân đạo, hàng hóa tạm nhập khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế.

+ Hàng mẫu không thanh toán.

+ Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc của người xuất nhập cảnh.

+ Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân.

+ Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế.

+ Hàng phi mậu dịch khác.

Danh mục miễn thuế hành lý, quà biếu theo chế độ hàng hóa phi mậu dịch là gì?

 Sau khi hiểu được hàng hóa phi mậu dịch là gì, chắc hẳn bạn sẽ quan tâm tới danh sách những hàng hóa phi mậu dịch được miễn, thuế. Vậy danh mục đó bao gồm những loại hàng nào. Câu trả lời ở dưới đây:

+ Trị giá không quá 30 triệu đồng đối với hàng tặng cho tổ chức Việt Nam.

+ Trị giá không quá 01 triệu đồng đối với hàng tặng cho cá nhân Việt Nam, nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng.

Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế theo quy định trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ một số trường hợp được miễn thuế toàn bộ (điểm 4 phần II mục D Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu)

  • Định mức miễn thuế của người nhập cảnh
  1. Nhóm rượu, đồ uống có cồn:

+ Rượu từ 22 độ trở lên, định mức 1,5 lít

+ Rượu dưới 22 độ, định mức 2 lít

+ Đồ uống có cồn, bia, định mức 3 lít

  1. Nhóm thuốc lá: Thuốc lá điếu, định mức 400 điếu. Xì gà, định mức 100 điếu. Thuốc lá sợi, định mức 500gr.
  2. Nhóm chè, cà phê: Chè, định mức 5kg. Cà phê, định mức 3kg
  3. Nhóm quần áo, đồ dùng cá nhân, phù hợp mục đích chuyến đi.
  4. Nhóm vật phẩm khác ngoài danh mục 1, 2, 3, 4 Bảng định mức này (không thuộc danh mục cấm NK, NK có điều kiện), định mức tổng giá trị dưới 5 triệu đồng.