Cập nhật kết quả xổ số năm 2019 miền Bắc hôm nay

Cập nhật kết quả xổ số năm 2019 miền Bắc mới nhất hôm nay. Tin tức ghi nhận từ kết quả xổ số trong nước hôm nay. Mời quý độc giả xem chi tiết qua bài viết bên dưới.

Kết quả xổ số năm 2019 miền Bắc

Xổ số miền Bắc ngày 29/5/2019 (thứ 4)

XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/05 (THỨ TƯ)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) ĐẦU ĐUÔI
ĐB 19146 0 1, 1, 2, 7
G1 39201 1
G2 03424 67397 2 1, 4
G3
41744 46873 37721
10967 26257 86737
3 0,0,0,3,6,7,7
4 4, 6, 2008
G4 7136 0695 8730 6993 5 3, 7
G5
4407 8675 3601
7633 7265 2937
6 5, 7
7 3, 5
G6 402 253 030 8 1
G7 81 30 48 94 9 3, 4, 5, 7

 

Xổ số miền Bắc ngày 28/5/2019 (thứ 3)

XSMB NGÀY 28/05 (THỨ BA)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96458 0 2, 4, 2005
G1 53626 1 1
G2 01829 46134 2 2, 4, 6, 9
G3
45640 12224 49305
86166 10180 82222
3 4, 4
4 0, 1, 3, 4, 9
G4 8067 8465 9334 4441 5 8
G5
5549 3444 6095
0686 9083 3976
6 5, 6, 2007
7 2, 3, 2006
G6 811 504 784 8 0, 3, 4, 6
G7 43 72 73 02 9 5

 

kết quả xổ số năm 2019 miền Bắc
kết quả xổ số năm 2019 miền Bắc

Xổ số miền Bắc ngày 27/5/2019 (thứ 2)

XS THỦ ĐÔ XSTD NGÀY 27/05 (THỨ HAI)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) ĐẦU ĐUÔI
ĐB 9247 0 0, 5
G1 13662 1 4, 6
G2 64142 59143 2 2, 6, 6, 7
G3
14872 72216 58252
40451 93084 57800
3 2
4 2, 3, 3, 5, 7
G4 7105 8527 2978 5426 5 1, 2, 4, 9
G5
1154 1985 9532
1126 5814 1222
6 2, 9
7 2, 8, 2009
G6 887 859 798 8 4, 5, 2007
G7 79 43 45 69 9 8