Khái niệm và đặc điểm của tài chính công là gì bạn có biết?

Một đất nước để có thể phát triển bền vững về kinh tế, cơ sở hạ tầng buộc phải có nguồn vốn nhất định. Nguồn vốn này được huy động dựa trên nhiều phương diện khác nhau, đó là nguồn thuế của người dân trong nước, là khoản vay từ ngân sách thế giới.

Để có thể quản lý tốt số tiền không nhỏ này, buộc chính phủ phải xây dựng một tổ chức chuyên thực hiện nhiệm vụ quản lý thu nhập, chi tiêu và bao gồm cả nợ của một quốc gia. Hoạt động quản lý này được gọi là tài chính công.

Như vậy có thể khẳng định rằng, tài chính công tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới, không phân biệt đó là cường quốc hay chỉ là một đất nước đang phát triển. Bây giờ thì bạn đã hiểu tài chính công là gì chưa?

Các thành phần tạo nên tài chính công là gì?

Mặc dù hiểu rõ bản chất của tài chính công nhưng các thành phần tạo nên tài chính công là gì không phải là điều mà ai cũng rõ. Dưới đây là câu trả lời dành cho bạn.

+ Thuế. Nhà nước ta quy định, mỗi một cá nhân, hộ gia đình, công ty, xí nghiệp sống và làm việc ở đất nước Việt Nam đều phải thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Thuế bao nhiêu, nộp như thế nào đều có văn bản cụ thể.

+ Ngân sách.

Tất cả số tiền thuế từ nhân dân sẽ được thu vào ngân sách nhà nước. Từ ngân sách này, chính phủ được quyền chi tiêu trong bất cứ hoạt động nào, miễn là hoạt động đó phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

+ Nợ công. Vay tiền từ các nguồn ngân sách trên thế giới là một trong những biện pháp chính phủ áp dụng nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vât chất của đất nước…

Như vậy có thể khẳng định rằng, tài chính công tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới, không phân biệt đó là cường quốc hay chỉ là một đất nước đang phát triển. Bây giờ thì bạn đã hiểu tài chính công là gì chưa?

Các biện pháp cải cách tài chính công là gì?

Hiện nay, Việt Nam đang chuyển mạnh sang một giai đoạn phát triển mới, để duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo đảm cung cấp được các dịch vụ đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của xã hội cần phải đẩy mạnh cải cách khu vực công.

Trong đó, cải cách tài chính công là một nhiệm vụ quan trọng có liên quan mật thiết với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Vậy biện pháp cải cách tài chính công là gì?

Hệ thống chính sách thuế phải được sửa đổi theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp thông lệ quốc tế.

Cần tăng tỷ trọng thu nội địa, bảo đảm tỷ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu, hạn chế thấp nhất việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế.

Không những thế, phải tiếp tục bảo đảm tính trung lập của thuế, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, điều tiết thu nhập hợp lý.

Theo tintucthoisu.org tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan tài chính, tại đây:

Khái niệm tài chính kinh tế và những điều cần biết về tài chính kinh tế