Năm tài chính là gì và những điều bạn chưa biết

Năm tài chính là khái niệm được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng như TV, báo chí, đài, loa phường… Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm năm tài chính.

Vậy theo bạn, năm tài chính là gì? Năm tài chính được hiểu như sau: Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm (tức là 12 tháng hoặc 52 đến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia.

Năm tài chính còn được gọi là Tài khóa. Ở Việt Nam, năm tài chính được gọi là Năm ngân sách. Các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện năm tài chính dưới sự quản lý và chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Những điểm giống và khác nhau giữa các quốc gia về năm tài chính là gì?

Hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều có năm tài chính. Mỗi một quốc gia có một quan niệm, cách tôt chức năm tài chính khác nhau. Vậy có sự đồng nhất trong việc tổ chức năm tài chính không? Sự đồng nhất hay khác biệt trong năm tài chính là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Ở Anh, Ấn Độ, Canada, Hong Kong, Nhật Bản: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp.

Ở Bỉ, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Thái Lan, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam: năm tài chính trùng với năm dương lịch.

Ở Mỹ: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 30 tháng 9 năm kế tiếp.

Ở Úc: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 30 tháng 6 năm kế tiếp.

Như vậy có thể khẳng định rằng, tài chính công tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới, không phân biệt đó là cường quốc hay chỉ là một đất nước đang phát triển. Bây giờ thì bạn đã hiểu tài chính công là gì chưa?

Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch trong việc chia năm tài chính là gì?

Ở Việt nam Chính phủ quy định năm tài chính là năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm hoặc năm 12 tháng khác với năm dương lịch mà Bộ tài chính cho phép doanh nghiệp được áp dụng.

Trong các trường hợp đặc biệt năm tài chính có thể kéo dài hơn 12 tháng nhưng không quá 15 tháng. Doanh nghiệp cũng có thể thực hiện ngày bắt đầu năm tài chính khác ngày 01/01 nhưng đảm bảo không quá 15 tháng.

Tuy nhiên, trong việc tổ chức năm tài chính đôi khi cũng có sự chênh lệch. Vậy nguyên nhân chênh lệch năm tài chính là gì?

Sở dĩ có thể lệch là vì để tránh cho công việc tổng kết tài chính đầy phức tạp và bận rộn trùng với thời điểm kinh doanh bận rộn dịp cuối năm dương lịch cũng như thời điểm kỳ nghỉ cuối năm của nhân viên.

Thậm chí, khoảng thời gian của năm tài chính đối với các công ty có thể không thống nhất. Có công ty chọn năm tài chính kéo dài 52 tuần. Lại có công ty chọn năm tài chính kéo dài 53 tuần.

Theo tintucthoisu.org tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan tài chính, tại đây: