Thông tin lãi suất ngân hàng CBBank tháng 02/2020 mới nhất

Mức lãi suất ngân hàng CBBank cao nhất được công bố trong tháng 2/2020 là 8,4%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online với điều kiện gửi tiền kì hạn 12 tháng.
Lãi suất Ngân hàng CBBank tháng 2/2020 mới nhất. Ảnh minh hoạ

Khảo sát biểu lãi suất trong tháng 2/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn, gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì tại Ngân hàng Xây dựng (CBBank) dao động trong khoảng từ 0,5%/năm đến 8,4%/năm.

Theo đó, các khoản tiền gửi theo hình thức tiết kiệm thường tại quầy, đối với các kì hạn ngắn dưới 1 tháng bao gồm: 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đang cùng được áp dụng mức lãi suất ngân hàng CBBank là 0,5%/năm; đối với các kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được ngân hàng CBBank niêm yết mức lãi suất là 5%/năm.

Các khoản tiền gửi tiết kiệm được huy động tại CBBank có các kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được ấn định mức lãi suất lên đến 7,85%/năm. Còn đối với kì hạn gửi 12 tháng và 13 tháng, mức lãi suất ngân hàng CBBank áp dụng lần lượt là 7,9%/năm và 7,95%/năm.

Các kì hạn dài bao gồm: 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng đang được CBBank huy động với cùng mức lãi suất lên tới 8%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, mức lãi suất áp dụng là 0,5%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng CBBank mới nhất tại ngày 5/2/2020

Biểu lãi suất Ngân hàng CBBank tại ngày 5/2/2020. Nguồn: CBBank

Ngoài hình thức gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, ngân hàng CBBank cũng triển khai đa dạng các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online.

Trong đó, các kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng CBBank quy định ở mức tối đa là 5%/năm, tương đương với hình thức gửi tiền tiết kiệm thường tại quầy.

Còn các khoản tiền gửi tại các kì hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, khách hàng sẽ được được áp dụng lãi suất tại ngân hàng CBBank dao động trong khoảng từ 8,2%/năm đến 8,4%/năm, cao hơn khoảng 0,3 – 0,4 điểm% so với hình thức tiết kiệm thông thường tại quầy.

Đặc biệt trong đó, mức lãi suất cao nhất là 8,4%/năm đang được ngân hàng CBBank áp dụng cho đối với các khoản tiền gửi có kì hạn 12 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng CBBank theo hình thức tiền gửi tiết kiệm online tại ngày 5/2/2020

Biểu lãi suất Ngân hàng CBBank theo sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online tại ngày 5/2/2020. Nguồn: CBBank

Nguồn: VietnamBiz