Thông tin lãi suất ngân hàng GPBank tháng 02/2020 mới nhất

Trong tháng 2/2020, mức lãi suất ngân hàng GPBank cao nhất đang áp dụng là 8% dành cho các khoản tiền gửi kì hạn gửi 13 tháng với điều kiện số tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên.
Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 2/2020 mới nhất. Ảnh minh hoạ.

Trong những ngày đầu tháng 2/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được huy động theo hình thức lĩnh lãi cuối kì được Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) công bố dao động trong khoảng từ 0,8%/năm đến 8%/năm.

Cụ thể, đối với các khoản tiền gửi dưới 3 tỉ đồng lãi suất ngân hàng GPBank dao động từ 0,8/năm – 7,75%/năm. Theo đó, tiền gửi tại các kì hạn dưới 1 tháng được ngân hàng GPBank áp dụng mức lãi suất là 0,8%/năm; với các khoản tiền gửi tại các kì hạn từ 1 tháng – 5 tháng được ấn định lãi suất là 5%/năm; đối với kì hạn 6 tháng có lãi suất là 7,45%/năm; các kì hạn 7 – 8 tháng niêm yết ở mức là 7,5%/năm; còn đối với kì hạn 9 tháng lãi suất là 7,55%/năm.

Lãi suất ngân hàng GPBank đối với các kì hạn dài như: 12, 15, 18, 24 và 36 tháng được áp dụng ở mức là 7,65%/năm.

Đặc biệt, kì hạn 13 tháng đang được ngân hàng GPBank huy động mới mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 7,75%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng GPBank cũng đặc biệt ưu ái đối với kì hạn 13 tháng đó là các khoản tiền gửi tại kì hạn này nhưng gửi theo hình thức lĩnh lãi đầu kỳ hay lĩnh lãi định kì 1 tháng cũng đều được hưởng mức lãi suất cao nhất lần lượt là 7,15%/năm và 7,46%/năm.

Cũng đối với các khoản tiền gửi dưới 3 tỉ đồng, lãi suất ngân hàng GPBank áp dụng cho khách hàng gửi theo hình thức lĩnh lãi định kì 3 tháng mức cao nhất là 7,44%/năm (gửi kì hạn 12 tháng); mức lãi cao nhất cho hình thức lĩnh lãi định kì 6 tháng là 7,51%/năm ( kì hạn gửi 12 tháng). Còn khi khách hàng gửi theo hình thức lĩnh lãi định kì 12 tháng, lãi suất tiền gửi của ngân hàng GPBank huy động cao nhất là 7,38%/năm (với kì hạn gửi 24 tháng).

Biểu lãi suất ngân hàng GPBank dành cho các tiền gửi dưới 3 tỉ đồng

Biểu lãi suất ngân hàng GPBank dành cho các tiền gửi dưới 3 tỉ đồng. Nguồn: GPBank

Đối với khoản tiền gửi giá trị từ 3 tỉ đồng trở lên, lãi suất ngân hàng GPBank áp dụng ở mức cao hơn 0,25 điểm % so với các khoảng tiền dưới 3 tỉ đồng. Theo đó thì mức lãi suất cao nhất là 8%/năm đang áp dụng cho kì hạn gửi tiền là 13 tháng.

Ngoài các sản phẩm tiết kiệm thông thường, ngân hảng GPBank còn triển khai nhiều sản phẩm tiết kiệm khác như tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm phát tài, tiết kiệm cho người cao tuổi,..

Biểu lãi suất cho các khoản tiền gửi tại ngân hàng GPBank từ 3 tỉ đồng trở lên

Biểu lãi suất cho các khoản tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên. Nguồn: GPBank

Nguồn: VietnamBiz