Thông tin lãi suất ngân hàng Oceanbank mới thất tháng 02/2020

Mức lãi suất ngân hàng OceanBank huy động cao nhất hiện nay trong tháng 2/2020 đang là 7,9%/năm, áp dụng dành cho phân khúc khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, với kì hạn 12 tháng, theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng Oceanbank tháng 02/2020. Ảnh minh hoạ

Trong những ngày đầu tháng 2/2020, lãi suất ngân hàng Oceanbank cho loại tiền gửi tiết kiệm có kì hạn và gửi theo hình thức lãi trả cuối kì đối với khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 0,8%/năm – 7,9%/năm.

Đối với hình thức tiết kiệm thông thường tại quầy, các kì hạn ngắn như 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần được ngân hàng Oceanbank ấn định chung cùng mức lãi suất là 0,8%/năm.

Với các khoản tiền gửi kì hạn từ 1 – 5 tháng lãi suất ngân hàng Oceanbank ở mức là 5%/năm. Trong khi đó thì kì hạn 6 tháng và 7 tháng có lãi suất cao hơn rõ rệt lần lượt là 6,8%/năm và 6,3%/năm.

Các khoản tiền gửi kì hạn 8 tháng và 9 tháng hiện nay khách hàng khi gửi tiền đang được hưởng cùng mức lãi suất là 6,4%/năm; cũng trong khi đó thì kì hạn 10 tháng là 6,7%/năm và kì hạn 11 tháng là 6,8%/năm.

Mức lãi suất Ngân hàng OceanBank cao nhất đang áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân khi gửi tiền thông thường tại quầy là 7,8%/năm, dành cho loại kì hạn gửi 12 tháng. Ngoài ra, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 13 tháng được huy động với lãi suất là 7,5%/năm; còn kì hạn 15 đang tháng là 7,4%/năm.

Còn đối với các kì hạn dài như 18, 24 và 36 tháng, mức lãi suất ngân hàng Oceabank đang áp dụng lần lượt là 7,2%/năm, 7,3%/năm và 7,4%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm tại quầy, OceanBank còn đang triển khai sản phẩm tiền gửi tiền trực tuyến với biểu lãi suất ưu đãi hơn. Cụ thể, đối với các kì hạn gửi từ 6 tháng trở lên sẽ được ngân hàng Oceabank áp dụng mức lãi suất cao hơn cộng thêm 0,1 điểm % so với hình thức gửi tiền tiết kiệm thông thường tại quầy.

Theo đó, các khoản tiền gửi tiết kiệm kì hạn gửi 12 tháng theo hình thức này sẽ được huy động với mức lãi suất lên đến 7,9%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất mà ngân hàng OceanBank dành cho phân khúc khách hàng cá nhân.

Với các khoản tiền gửi tiết kiệm không kì hạn, ngân hàng OceanBank hiện đang niêm yết mức lãi suất là 0,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền thông thường tại quầy và cả các khách hàng gửi tiền trực tuyến.

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng cá nhân mới nhất tại ngày 5/2/2020

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 02/2020

Nguồn: VietnamBiz