Thông tin lãi suất ngân hàng Quốc Dân mới nhất tháng 02/2020

Từ những ngày đầu tháng 2/2020, trong khi tiếp tục triển khai các gói tiết kiệm ưu đãi, mức lãi suất ngân hàng Quốc Dân cao nhất hiện đang áp dụng là 8,3%/năm đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, dành cho kì hạn 36 tháng, gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.
 

Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân cao nhất tháng 2/2020 là 8,3%/năm. Ảnh minh hoạ

Lãi suất ngân hàng Quốc Dân (NCB) trong tháng 2/2020 mới đây công bố thì hiện vẫn duy trì trong khoảng từ 4,9%/năm – 8,3%/năm với phương thức lĩnh lãi khác nhau và đa dạng các kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Đối với các kì hạn ngắn dưới 1 tháng bao gồm: 1 tuần và 2 tuần, khách hàng khi gửi tiền chỉ được hưởng lãi suất 0,8%/năm. Trong khi đó các gói tiết kiệm kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng Quốc Dân niêm yết đồng loạt ở mức là 5%/năm.

Tuy nhiên từ kì hạn 6 tháng trở đi, lãi suất ngân hàng Quốc Dân huy động ấn định cho các khoản tiền gửi tăng cao đáng kể. Cụ thể, khi khách hàng gửi tiết kiệm kì hạn 7 tháng, 9 tháng và 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ở mức niêm yết là 7,96%/năm. Tại kì hạn 6 tháng, mức lãi suất ưu đãi hiện tại đang là 7,9%/năm, điều kiện khách hàng gửi tiền theo hình thức nhận lãi cuối kì.

Ngoài ra, các gói sản phẩm tiết kiệm huy động có kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng được áp dụng mức lãi suất ngân hàng Quốc Dân lần lượt tăng đều thêm 0,1 điểm % và ở mức từ 8%/năm; trong khi đó thì tiền gửi tại ngân hàng Quốc Dân kì hạn 30 tháng và 60 tháng chỉ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 7,6%/năm.

Như vậy, lãi suất cao nhất tại ngân hàng Quốc Dân (NCB) hiện nay là 8,3%/năm dành cho tiền gửi kì hạn 36 tháng, gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Riêng đối với loại tiền gửi không kì hạn, ngân hàng Quốc Dân (NCB) đang áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm, điều kiện khách hàng gửi theo hình thức lĩnh lãi hàng tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Quốc Dân tháng 2/2020 mới nhất

Kì hạn Lãi suất theo phương thức tính lãi (%/năm)
Cuối kì 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kì
Không kì hạn 0,50
01 Tuần 0,80
02 Tuần 0,80
01 Tháng 5,00 4,98
02 Tháng 5,00 4,99 4,96
03 Tháng 5,00 4,98 4,94
04 Tháng 5,00 4,97 4,92
05 Tháng 5,00 4,96 4,90
06 Tháng 7,90 7,77 7,82 7,60
07 Tháng 7,96 7,81 7,61
08 Tháng 7,40 7,25 7,05
09 Tháng 7,96 7,76 7,81 7,51
10 Tháng 7,50 7,30 7,06
11 Tháng 7,96 7,71 7,42
12 Tháng 7,98 7,70 7,75 7,83 7,39
13 Tháng 8,10 7,79 7,45
15 Tháng 8,00 7,65 7,70 7,27
18 Tháng 8,10 7,67 7,72 7,79 7,22
24 Tháng 8,20 7,62 7,67 7,74 7,89 7,04
30 Tháng 7,60 6,98 7,02 7,08 6,39
36 Tháng 8,30 7,43 7,48 7,55 7,69 6,65
60 Tháng 7,60 6,46 6,49 6,55 6,65 5,51

Nguồn: ngân hàng Quốc Dân (NCB).

Ngoài sản phẩm tiết kiệm thường tại quầy, ngân hàng Quốc Dân (NCB) cũng triển khai khá đa dạng các sản phẩm tiết kiệm huy động khác như: tiết kiệm An phú, tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm mẹ yêu con,…

Nguồn: VietnamBiz