Thông tin lãi suất ngân hàng SCB tháng 02/2020 mới nhất

Những ngày đầu tháng 2/2020, Sản phẩm tiền gửi Đắc Lộc Phát hiện đang được áp dụng mức lãi suất ngân hàng SCB cao nhất là 8,55%/năm đối với kì hạn tiền gửi 36 tháng.
Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 2/2020. Ảnh minh hoạ

Trong tháng 2, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vẫn tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi huy động so với hồi cuối tháng 1/2020.

Đối với các khoản tiền gửi thông thường, lãi suất ngân hàng SCB huy động tại các kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đồng áp dụng ở mức 5%/năm.

Với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 đến 9 tháng, khách hàng vẫn đang được hưởng mức lãi suất ngân hàng SCB là 7,1%/năm; với kì hạn 10 tháng đang là 7,3%/năm; còn với kì hạn 11 tháng và 12 tháng hiện đang có mức lãi suất tiết kiệm huy động lần lượt là 7,35%/năm và 7,5%/năm.

Đối với kì hạn gửi dài hơn là 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang được ngân hàng SCB đồng loạt ấn định mức lãi suất là 7,7%/năm.

Đặc biệt, tiền gửi tiết kiệm tại 2 kì hạn 24 và 36 tháng lãi suất ngân hàng SCB đang huy động là 7,55%/năm. Hiện tại, đây cũng là mức lãi suất cao nhất mà SCB đang áp dụng.

Ngoài ra, đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, SCB đang niêm yết mức lãi suất là 0,8%/năm (điều kiện gửi theo phương thức lĩnh lãi hàng tháng).

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi thông thường tại quầy ngày 5/2/2020.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi thông thường tại quầy ngày 5/2/2020. Nguồn: SCB

Riêng với sản phẩm tiết kiệm Đắc Lộc Phát, ngân hàng SCB đang áp dụng cùng một mức lãi suất tiết kiệm huy động 8,55%/năm dành cho các kì hạn gửi là 13, 15, 18 tháng với hình thức lĩnh lãi cuối kì và lĩnh lãi định kì hàng tháng. Lãi suất huy động dành cho tiền gửi kì hạn 24, 36 tháng đang áp dụng mức 8,35%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi Đắc Lộc Phát tại ngày 5/2:

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát tại ngày 05/02/2020. Nguồn: SCB

Tại tiền gửi tiết kiệm online, ngân hàng SCB áp dụng lãi suất bậc thang dựa trên số dư tiền gửi và mức lãi suất cao.

Hiện nay, lãi suất cuối kì của sản phẩm này với số dư dưới 1,5 tỉ đồng đang dao động trong khoảng 5%/năm – 8,58%/năm. Trong đó, tiền gửi kì hạn 1 tháng có mức lãi suất là 5%/năm; các kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày áp dụng đồng thời mức lãi suất là 5%/năm. Tiền gửi tiết kiệm huy động tại các kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng đồng loạt áp dụng lãi suất là 5%/năm

Tiếp đó là các kì hạn như: 6 tháng có mức lãi suất là 8,03%/năm, 7 tháng có lãi suất là 8,08%/năm, 8 tháng ở mức là 8,13%/năm, 9 tháng có mức là 8,18%/năm, 10 tháng là 8,23%/năm, 11 tháng áp dụng mức là 8,28%/năm và 12 tháng niêm yết ở mức là 8,48%/năm.

Cuối cùng, các khoản tiền gửi các kì hạn từ 13 tháng đến 18 tháng đang đồng áp dụng một mức lãi suất là 8,58%/năm.

Nguồn: VietnamBiz