Thông tin lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tháng 02/2020 mới nhất

Trong những ngày đầu tháng 2/2020,mức lãi suất ngân hàng Shinhan Bank cao nhất được công bố là 6,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online, điều kiện gửi kì hạn 36 tháng.
Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 2/2020. Ảnh minh hoạ

Trong tháng 2/2020 này, lãi suất tiền gửi có kì hạn dành cho phân khúc khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, điều kiện gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Việt Nam) dao động trong khoảng từ 0,3%/năm đến 5,6%/năm tùy kì hạn gửi.

Trong đó, các khoản tiền gửi có kì hạn ngắn dưới 1 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất ngân hàng Shinhan Bank là 0,3%/năm;mức lãi suất dành cho kì hạn 1 tháng là 3,5%/năm; kì hạn 2 tháng là 3,6%/năm; còn các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng được áp dụng mức là 3,9%/năm;

Đối với kì hạn 6 tháng lãi suất áp dụng là 4,4%/năm; kì hạn 9 tháng là 4,6%/năm;với kì hạn 12 tháng niêm yết ở mức là 5,3%/năm; kì hạn 18 tháng và 24 tháng thì được ấn định ở mức là 5,4%/năm. Các khoản gửi với kì hạn 36 tháng, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank là 5,6%/năm.

Đặc biệt với hình thức gửi tiền tiết kiệm online, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam huy động mức lãi suất cao hơn hình thức tiết kiệm thông thường tại quầy 1% đối với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng trở lên.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Shinhan Bank lên tới 6,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online với điểu kiện gửi tiền kì hạn 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 2/2020 dành cho phân khúc khách hàng cá nhân

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 2/2020. Nguồn: Shinhan Bank

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank huy động dao động trong khoảng từ 0,3%/năm đến 5,6%/năm tùy theo điều kiện kì hạn gửi. Trong đó, tiền gửi với hình thức tiết kiệm thường tại quầy và tiết kiệm online được áp dụng biểu lãi suất như nhau.

Cụ thể, các khoản tiền kì hạn dưới 1 tháng được hưởng cùng mức lãi suất là 0,3%/năm. Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm huy động kì hạn 1 tháng quy định ở mức là 3,5%/năm; kì hạn 2 tháng là 3,6%/năm; các kì hạn từ 3 – 5 tháng có lãi suất là 3,8%/năm; kì hạn 6 tháng là 4,3%/năm; còn 9 tháng là 4,5%/năm; 12 tháng ở mức là 4,8%/năm; còn với 18 tháng là 5,1%/năm. Cuối cùng, các khoản tiền gửi kì hạn 24 tháng và 36 tháng được áp dụng mức lãi suất ngân hàng Shinhan Bank lần lượt là 5,4%/năm và 5,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 2/2020 dành cho khách hàng doanh nghiệp

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng doanh nghiệp mới nhất tháng 2
/2020. Nguồn: Shinhan Bank

Trường hợp khách hàng muốn tất toán trước hạn khoản tiền gửi, ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam sẽ áp dụng mức lãi suất không kì hạn của ngân hàng tại thời điểm khách hàng rút tiền và dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày gửi tiền đến ngày rút tiền.

Với tiền gửi tại tài khoản thanh toán, ngân hàng Shinhan Bank niêm yết mức lãi suất là 0,1%/năm cho cả phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Nguồn: VietnamBiz