Tư duy thiết kế là gì? Ứng dụng trong kinh doanh thế nào?

Ngày nay tư duy thiết kế đã không còn quá mới mẻ hay xa lạ với mọi người và thật không khó để thấy sự xuất hiện của cụm từ này. Vậy tư duy thiết kế là gì? Trước tiên thì nó là một sự thể hiện của một triết lý suy nghĩ dùng trong cuộc sống.

Tư duy thiết kế là một cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với sáng tạo cách tân , sử dụng các công cụ xung quanh để gắn kết nhu cầu của con người, tính khả thi của công nghệ và tính bền vững của kinh doanh. Tư duy thiết kế được ứng dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống.

CEO của IDEO đã nói rằng khi việc nhìn thấu suốt vấn đề, sự đồng cảm và sức sáng tạo có thể đưa đến giá trị to lớn cho tất cả những người có liên quan, thiết kế đã không còn là một công việc cụ thể thông thường mà được trừu tượng hóa thành một tư duy.

Tư duy thiết kế là gì? Ứng dụng trong kinh doanh thế nào?

Các bước trong tư duy thiết kế là gì?

Để hoàn thành hay thực hiện một sản phẩm, dự án nào theo tư duy thiết kế là không hề dễ dàng. Một số trường đại học có giảng dạy bộ môn tư duy thiết kế này đã đưa ra 5 bước mà các nhà thiết kế thực hiện sử dụng tư duy thiết kế một cách hiệu quả nhất.

Vậy 5 bước trong tư duy thiết kế là gì? Bước một là đồng cảm, đạt đến sự thấu hiểu đồng cảm với vấn đề mà bạn đang tìm cách giải quyết để hiểu được những trải nghiệm và động lực của họ, để có hiểu biết cá nhân sâu sắc hơn về vấn đề liên quan.

Bước 2 là định nghĩa, các thông tin được tạo ra và tập hợp ở giai đoạn đồng cảm sẽ được đặt chung lại với nhau, sẽ được phân tích sự quan sát và tổng hợp để định nghĩa trọng tâm vấn đề. Bước ba là tưởng tượng, các nhà thiết kế sẵn sàng tạo ra các ý tưởng, bắt đầu suy nghĩ để xác định các giải pháp mới cho định nghĩa vấn đề mà ta đã tạo ra.

Bước 4 là quá trình dựng mẫu sẽ sản xuất một loạt phiên bản thu nhỏ của sản phẩm từ đó họ có thể nghiên cứu các giải pháp tổng hợp từ giai đoạn trên. Bước cuối là kiểm tra.

Trong quản trị tư duy thiết kế là gì?

Tư duy thiết kế được áp dụng ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, trong đó có quản trị. Tư duy thiết kế là gì với các quản trị viên? Nó là tư duy mà các quản trị viên dùng để quản trị tổ chức, cá nhân,..

Tư duy thiết kế trong kinh doanh là kêu gọi các nhà quản trị nên bỏ thói quen suy nghĩ kiểu phân tích mà nên sử dụng tư duy trực giác nhiều hơn trong quá trình ra quyết định kinh doanh, bởi cách tư duy theo thiết kế sẽ tạo ra sự sáng tạo đột phá cho các vấn đề phức tạp trong kinh doanh hiện nay đang đối diện.

Tin tức liên quan:

Tư duy logic là gì? Ứng dụng như thế nào?

Tư duy tích cực tạo thành công là gì?

Tư duy kinh doanh là gì? Bạn đã có tư duy kinh doanh chưa?