Xác định kết quả kinh doanh quý IV/2019 của tập đoàn Novaland

 Trong năm 2029 vừa qua doanh thu đạt được từ hoạt động chuyển nhượng BĐS của Novaland đã giảm đến 30%. Tuy nhiên số liệu sau khi xác định kết quả kinh doanh lại thấy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp địa ốc này lại tăng so với năm trước 2018, phần lớn lợi nhuận này đến từ các giao dịch tài sản giá rẻ.

Mới đây, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland mới công bố kết quả kinh doanh quý IV/2019 trong đó doanh thu đã giảm đến hơn 80% nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng nhờ có một giao dịch kế toán. 

Phân tích một cách cụ thể hơn, trong quý IV  năm 2019, Novaland đã đạt được doanh thu là 1.387 tỷ đến từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Con số này so với cùng kỳ năm trước chưa đạt được tới ⅙. Việc hoạt động kinh doanh bất động sản đi xuống chính là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm doanh thu này. 

Xác định kết quả kinh doanh của Novaland cũng thấy lãi gội quý IV của Nova cũng rất thấp, biên lãi gộp của doanh nghiệp cũng đã giảm xuống từ 36,1% xuống còn 33,9%.

Trong khi lợi nhuận giảm thì các loại chi phí khác như chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên làm cho doanh nghiệp này lỗ thuần đến 144 tỷ đồng.  

Doanh nghiệp bất động sản nằm trong số các doanh nghiệp lớn tại Sài Gòn hiện đã đối mặt với quý thứ 2 trong năm 2019 bị lỗ thuần. 

Tuy vậy, nhờ có một khoảng lợi nhuận phát sinh khác đã giúp cho lợi nhuận trước thuế của Novaland không bị âm mà vẫn đạt được con số dương 2.274 tỷ đồng. 

Vì doanh  nghiệp có hoạt động kinh doanh chính là bất động sản, phần lợi nhuận này đến từ hoạt động khác nên nhờ vậy đã phải chịu thuế ít hơn. Xác định kết quả kinh doanh của Novaland, doanh  nghiệp này đã thu được lợi nhuận ròng gần 2.300 tỷ đồng sau thuế. tăng 24% với cùng kỳ năm 2018. 

Ở 3 quý trước, tập đoàn này chỉ thu về được hơn 1000 tỷ doanh thu, chính nhờ khoảng lợi nhuận lớn trong quý 4 đã giúp Nova thoát khỏi một năm lợi nhuận bị suy giảm. 

Xem xét tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trong năm 2019 đã giảm mạnh. Mảng kinh doanh chính là chuyển nhượng bất động sản hoạt động không tốt, giảm tới 33% chỉ còn 10.100 tỷ đồng. 

Phân tích báo cáo tài chính được tập đoàn Nova công bố, phần lợi nhuận ròng lại đến từ nguồn lãi giao dịch mua tài sản giá rẻ mà các năm trước đây tập đoàn chưa từng phát sinh khoản lợi nhuận nào từ nguồn thu này. 

Chính bằng cách đó, tập đoàn Nova đã có thêm hàng ngàn tỷ đồng doanh thu từ giao dịhc mua rẻ, đóng góp vào lợi nhuận trên báo cáo tài chính. Trong khi đó trên thực tế lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản lại suy giảm. 
Nguồn: VietnamBiz